Krovna izolacija

Krovna izolacijaPotkrovlje je ljeti vruće, a zimi hladno sa propuhom
 

Vječiti problem izolacije potkrovlja predstavljaju ljetne vrućine i hladne vjetrovite zime. Uobičajeni izolacijski materijali ne pružaju odgovarajuću termalnu izolaciju radi problema na razrezima i izvođačkih grešaka.

Prilikom gradnje ili obnove građevinskih objekata uputno je, prema mogućnostima koje pružaju suvremene tehnike termoizolacije, ugraditi 20-25 cm izolacijskoga materijala.

Ušteda energije 50-70%

Ušteda energije 50-70%

Nemojte se dvoumiti! Ušteda može biti i nekoliko tisuća kuna godišnje!

U današnje vrijeme u jedno možemo biti sigurni, a to je da cijene utrošene energije nezaustivo rastu.
Bilo da je riječ o termoizolaciji u novoj gradnji ili o renoviranju već postojećih nekretnina, izolacijom se godišnje može uštedjeti više tisuća kuna! Iskustva pokazuju da se jedinstvenom tehnologijom prskane pjene može uštedjeti i do 50-70% na računima za zimsko grijanje i ljetnje hlađenje prostorija.

Ljetujte svake godine besplatno!

Ljetujte svake godine besplatno!Da li ste pomislili da termoizolacijom Vaše kuće možete uštedjeti
godišnju novčanu sumu za ljetovanje, tako što ćete je uštedjeti na umanjenim cijelogodišnjim računima za potrošenu energiju? Nije Vam potrebno učinit ništa drugo, samo svakoga mjeseca skloniti u stranu razliku u novčanoj sumi sa staroga i novoga računa za grijanje ili hlađenje i već ste skupili potreban novac za naredno ljetovanje.

Uz pomoć tehnologije termoizolacije prskanom pjenom ušteda energije može dostići i 50-70%, što znači da Vam toliko više novaca ostane u Vašoj lisnici.

Što veće ulaganje, to veće smanjenje režijskih troškova!

Što veće ulaganje, to veće smanjenje režijskih troškova!Formula je vrlo jednostavna!
Što manje jedna životinja zimi potroši energije za zagrijevanje svoga tijela, time si može više energije uložiti u povećanje tjelesne težine. Na primjer: u odgovarajuće toplinsko izoliranom svinjcu svinje se više debljaju nego u svinjcu u kojemu zimi drhću od hladnoće!
Na poljoprivrednim površinama održavanje objekata bez odgovarajuće termoizolacije (npr. sa krovovima od škriljevca) vrlo je skupo, dok u objektima sa dodatno ugrađenom odgovarajućom izolacijom u kojima se drže uzgojne životinje ili u kojima su pohranjene žitarice zimi temperature ne dospjevaju ispod ništice.

Siguran profit svake godine

Siguran profit svake godineŽelite li sigurno i stabilno ulaganje koje Vam svake godine donosi više dohotka?
Da li ste čuli da je uštjedeti isto što i zaraditi? I Vaša kuća je također upravo takva investicija! Uloženi novac u termoizolaciju vratit će Vam se u roku od 5-6 godina (odnosno, uštedjet ćete ga), a time ćete uštedjeti i na stalnom povećavanju cijena energije. Taj prinos će Vam obezbjediti (tj. uštedjeti) Vaša vlastita kuća.

Udruženi sadržaj

Tako jednostavno?

Bisnode tanusitvany

Preporuke

U nekadašnjoj velikoj hali tvornice kabela pojavio se problem prokišnjavanja kod diletacijskih spojeva i nije se mogao riješiti ni jednom dotadašnjom raspoloživom tehnologijom (npr. bitumenskim tarpapirom).


Važne obavjesti