Akustička izolacija

Akustička izolacijaPri gradnji jednoga građevinskoga objekta obično se sa sigurnošću tek naknadno ispostavi koliko je već ugrađena termoizolacija dobra i kao zvučna izolacija. Akustičkoj izolaciji se najčešće poklanja najmanja pažnja. Obično se njena kvaliteta prepušna slučaju.

Iluzije o naknadnoj zvučnoj izolaciji…

Vrlo je loše po stanare ukoliko se, zbog loše zvučne izolacije zgrade, čuje razgovor susjeda sa prijeke strane ulice.
Dobra zvučna izolacija predstavlja garanciju dobroga odmora.


Najbolje je riješenje ukoliko se opredjelimo za takav termoizolacijski materijal koji ujedno ima i izvrsne parametre akustičkoga izolatora.

Tražite ponudu za termičku izolaciju!

wf      
     
wf      
wf      
     
     
     
     
     

Tako jednostavno?

Bisnode tanusitvany

Preporuke

U nekadašnjoj velikoj hali tvornice kabela pojavio se problem prokišnjavanja kod diletacijskih spojeva i nije se mogao riješiti ni jednom dotadašnjom raspoloživom tehnologijom (npr. bitumenskim tarpapirom).


Važne obavjesti