Poliuretanska pjena otvorenih stanica

Poliuretanska pjena otvorenih stanicaUretanska pjena otvorenih stanica u prvome redu pogodna je za zamjenu vlaknastih izolacijskih materijala (staklene i kamene vune). Radi strukture otvorenih stanica, ovaj izolacijski materijal nije otporan na tlak, treba ga čuvati od dodira sa vlagom i treba ga zaštiti folijom za zaštitu od kondenzacijske vlage.

SEALECTION? 500 je dvokomponentna pjena čiji je sastav strojno reguliran i izmješan. Materija je polutvrde strukture otvorenih stanica, odnosno termoizolacijski sustav poliuretanske meke pjene. Po nanošenju tečne mješavine raspršavanjem po površini za nekoliko trenutaka poraste 120 puta i sve to ne utičući štetno na okolinu, isključivo pomoću sopstvene vlažnosti kao pokretača. Ovakva nabubrenost materije rezultira neviđeno nisku gustoću oko 8 kg/m3. Dok pjena raste lijepi se na podlogu i rubne strukture i zajedno sa podlogom, na koju je nanesena, stvara hermetički sloj. Gotova pjena je prozračna i laka, a na dodir je prijatan baršunasti izolacijski materijal.

Radi svoje strukture otvorenih stanica, SEALECTION? 500 je pogodan za primjenu u unutrašnjosti građevinskih objekata, a radi svoje male gustoće i jako niske otpornosti na tlak ovaj izolacijski materijal predstavlja toplinsku izolaciju koja se ne smije fizički opterećivati. Prije svega pogodna je za izoliranje drvenih ili montažnih kuća sa metalnom konstrukcijom i za toplinsko izoliranje okvirnih konstrukcija zgrada i za izoliranje pregradnih zidova.

Tako jednostavno?

Bisnode tanusitvany

Preporuke

U nekadašnjoj velikoj hali tvornice kabela pojavio se problem prokišnjavanja kod diletacijskih spojeva i nije se mogao riješiti ni jednom dotadašnjom raspoloživom tehnologijom (npr. bitumenskim tarpapirom).


Važne obavjesti