Poliuretanska pjena zatvorenih stanica

Poliuretanska pjena zatvorenih stanicaPoliuretanska pjena zatvorenih stanica ima nevjerojatnu učinkovitost pri toplinskoj izolaciji. Struktura zatvorenih stanica pjene obezbjeđuje neprobojnost vlage kroz cijeli presek nanesenog sloja izolacijske pjene, te se tako može koristiti i kao hidroizolator. Posebna joj je osobina ta što je otporna na stvaranje kondenzirane vlage, pa stoga nije potrebno radi toga u izolaciju ugrađivati posebnu foliju za zaštitu od kondenzacije vlage. Gustoća mase joj je 35 kg/m3 i ima dovoljnu čvrstoću za otpornost na tlak od 150 kPa, što omogućava materiji postojanost na habanje. Materija se priljepjuje za površinu brzinom super-lijepka. Uzimajući sve ovo u obzir, uporabom ove materije otvaraju nam se takve nove mogućnosti, ne samo radi njene veće učinkovitosti, već i radi brže i, ne u poslijednjem redu jeftinije izvedbe radova, što je izdvaja u natječaju sa ostalim izolacijskim tehnologijama. Pored izoliranja građevinskih objekata prskana izolacijska pjena može se rabiti i za izoliranje karoserija vozila i njihovih kabina.

HEATLOK? SOY predstavlja pravi prodor u svijetu termoizolacijskih materijala. On posjeduje brojne izvanredne nove osobine u usporedbi sa ostalim izolacijskim materijama, koje su u tolikoj mjeri korisne, da je gotovo čini magičnom materijom.

Poliuretanska pjena zatvorenih stanica
HEATLOK? SOY je dvokomponentna materija zatvorenih ćelija, odnosno termoizolacijski sustav u vidu čvrste poliuretanske pjene. Čuva prirodni okoliš, budući da su komponente smole obnovljive. Sastoji se od materija biljnog podrijetla (sojino ulje), recikliranih plastičnih masa, (iz plastičnih boca), dok je materija za podsticanje bubrenja HFC 245fa, koja ne sadrži štetne materije čijom bi se emisijom oštećivao ozonski omotač. Tijekom izvedbe izoliranja materija pjene nabubri toliko da joj se volumen uveća za 30 puta. Pri tomu se lijepeći za površinu stvara hermetički sloj po cijeloj izoliranoj površini.

Prskana poliuretanska pjena zatvorenih ćelija jedna je od najboljih materija na svijetu koje hermetički izoliraju površine. Protočnost zraka joj iznosi 0,00004 1/sm2 što je mnogo manje nego je otpornost polietilske folije na kondenziranu vlagu (0,0004 1/sm2).

HEATLOK? SOY jeste pravi as u teškoj kategoriji. Gustoća od 35 kg/m3 i tlačne otpornosti od 195 kPa (10%) garantira kamenu tvrdoću pjene, koja u velikoj mjeri doprinosi stabilnosti konstrukcije i njenoj čvrstoći. Ovom pjenom, ne samo što eliminiramo propuh, već ona ne propušta ni propuh od olujnih vjetrova kroz izolirane montažne objekte. U SAD-u, full-length ispitivanja pokazala su da drvene i metalne konstrukcije OSB podloge izdržavaju opterećenje ca. 25%, dok gipsane podloge mogu tolerirati veća opterećenja i do 200% ukoliko su slojeviti zidovi od tih materijala izolirani izolacijskom pjenom zatvorenih stanica.

Poliuretanska pjena zatvorenih stanicaMeđu izuzetne osobine HEATLOK? SOY-a pripada i ta da je i izolacijski sloj od 3 cm debljine otporan na stvaranje kondenzacijske vlage i time stavlja točku na vječite diskusije o tome da li je u izolaciju potrebno ugrađivanje folije za zaštitu od kondenziranja vlage i, ako je potrebno, na koju stranu zida. Zaista je najbolje ukoliko je jedna izolacijska materija ujedno i zaštita od kondenziranja vlage.

Radi svoje strukture zatvorenih stanica HEATLOK? SOY se praktično može koristiti za izoliranje svega što je potrebno toplinski izolirati. Pogodan je za sve konstrukcije, za vanjsku i unutarnju izolaciju. Može se rabiti za izoliranje uporišnih stupova, za izoliranje temelja, podruma, toplinsku izolaciju pročelja građevinskih objekata, a može se koristiti i za specijalne zadatke toplinske izolacije (npr. za izoliranje spremnika ili cjevovoda).

Ova tehnologija može se primjeniti i za toplinsku izolaciju ispod žbuke, samo se mora računati sa time da se neravnine, koje nastaju ovom tehnologijom, moraju izravnati pomoću prilijepljene mreže i žbuke u debljini 2 cm. Ukoliko se radi o novogradnji i ukoliko se sve stručno izvrši, ova metoda donosi samo minimalne dodatne troškove. Sloj žbuke za izravnjavanje površine zida u najviše slučajeva ne bude deblji od 5 mm. Tako se prskanom pjenom se uštedi na izravnavanju osnove.

Izolacijska pjena zatvorenih stanica, uslijed velike tvrdoće i velike tlačne otpornosti, pogodna je i za izoliranje ravnih krovova. Zahvaljujući njegovoj vodootpornosti, već poslije nanošenja pjene na površinu krova, on više ne prokišnjava. Pored što 100%-no pruža sloj za zaštitu od vode ova tehnologija osigurava i toplinsku izolaciju, ukoliko se on nanese u punoj debljini. Poslije nanošenja pjene na ravni krov treba ga pokriti kako bi se zaštitio od UV zraka.

U kampusu teksaškog Sveučilišta A&M nalaze se zgrade sa ravnim krovovima sveukupne površine 700 000 m2, koji su toplinski izolirani isključivo prskanom poliuretanskom pjenom. Inžinjeri sveučilišta izračunali su uštedu, a i u praksi se izračun ostvario, te se uložena suma u izolaciju mlaznom poliuretanskom pjenom povratila u roku od 4,5 godina.

Poliuretanska pjena zatvorenih stanicaHEATLOK? SOY uistinu je odlična zračna izolacija i zaštita od kondenzacije vlage, kao i njena termoizolacijska sposobnost, što sve skupa sa visokom razinom otpornosti na visoki tlak i snagom lijepljenja (adhezije), suvremenome građevinarstu pruža nove mogućnosti.

Možemo iskoristiti visoka provodnost topline sa sposobnošću skladištenja topline debelih masivnih zidova, ukoliko ih iz vana zračno i toplinski izoliramo. Struktura na koju je nanesena poliuretanska pjena zatvorenih ćelija ima vrijednost toplinske izolacije upola manju od U-vrijednosti u izračunu!

Montažne konsturkcije u kombinaciji sa dekorativnim pročeljem, a što je povezano pjenastom termalnom izolacijom, daje zid sa izuzetnom sposobnošću toplinske izolacije.

Isto tako se termoizolacija visokog krova potpuno neobične konstrukcije može izvesti i to izravno na krovnu konstrukciju, bez postavljanja letvi i folije. Pjena se raspršava od dolje na površinu cijele krovne konstrukcije, popunjava je i lijepi se za nju, čime se praktički dobiva površina, koja skoro po cijeloj površini krovne konstrukcije ne propušta toplinu. Neizolirana ostaje samo površina roga i letvi, šta iznosi 1,1% od ukupne površine krovne konstrukcije. Tijekom obnove krova nije svejedno treba li skidati krovnu konsturkciju, ukoliko nedostaje dio folije krovne obloge, ili skidati cijelu krovnu oblogu. Krovna obloga prskana izolacijskom pjenom bude takva kao da je ugrađena u beton i postaje ekstremno otporna na vjetar, jake kiše, nalijete sitnog snijega i na tuču.

Poslije jednostavne izvedbe izolacije stanbenih prostora i obnavljanja starih nedovoljno učinkovitih termoizolacija u potkrovlju, pomoću HEATLOK? SOY-a, oni po završetku posla ostaju kao netaknuti. U tijeku radova na obnavljanjanju izolacije, sa krovne konstrukcije skida se njegov pokrov (npr. crijepovi), folija, stara izolacija i folija za zaštitu od kondenzovane vlage. Između letvi krovne konstrukcije izravno se nanosi mlaz poliuretanske pjene brzo i jednostavno sa unutarnje strane prostorije na poleđinu pregradnih elemenata (gipskartona, lamberija, OSB ploče i sl.), a izoliranje je izvodljivo gotovo na cijeloj površini zidova i stropa, na rogu sa svih strana i na krovnim letvicama u debljini pjene od nekoliko centimetara. Poslije toga treba samo vratiti vanjsku krovnu oblogu. Funkciju folije, koja štiti od kondenzirane vlage i krovne folije, preuzima HEATLOK? SOY u cijelosti u cijelomu svome poprečnome prijeseku pjene zatvorenih stanica - vodootporne i odporne na kondenziranu vlagu.

Poliuretanska pjena zatvorenih stanicaSvojim zadivljujućim osobinama, koje posjeduje, HEATLOK? SOY, prskana poliuretanska pjena kao da je pronalazak namjenjen za gradnju pasivnih kuća. Radi izvrsne termoizolacijske osobine, čvrstoće i radi drugih sjajnih osobina, ona se može nanositi i na vrlo tanke zidove (< 25 cm), koji tako postaju potpuno toplinski izolirani i hermetičke konstrukcije, što do današnjih dana predstavlja jedan od najteže realizirajućih zahtjeva prilikom gradnji pasivnih kuća.

Građevinski objekat termički izoliran pomoću HEATLOK? SOY-a pretvara se u istinski termički oklop. Ova vrsta izolacije neuporedivo je učinkovitija od bilo koje druge vrste izolacije, bilo da se radi o izolaciji u obliku ploča, bilo da je izolacijska masa u obliku role.
Vještim projektantskim mogućnostima može se omogućiti toplinska izolacija bez toplinskih mostova i prekida na sastavima, u jednom komadu tako, da toplinska izolacija napravi omotač oko stanbenog objekta, što ga doslovno hermetički odvaja od vanjskoga svijeta.

Sve to također pruža i izvrsnu zvučnu izolaciju i to prije svega time što prskana poliuretanska pjena zatvorenih stanica u prvom redu upija duboke (tzv. bas) tonove. No, uostalom hermetičnost materije se u svakom slučaju brine o zaštiti od buke.

Rasprhana poliuretanska pjena već i debljine od nekoliko centimetara dostigne maksimalnu sposobnost toplinske izolacije. Pri tomu, i debljine 3 cm postaje otporna na kondenziranje vlage, a debljina pjene iznad 8-10 cm je za to već u potpunosti nepotrebna. U krajnjem slučaju veća debljina pjene može poslužiti održavanju dostignute temperature.

HEATLOK? SOY je termoizolacijski materijal ocijenjen od strane GREENGUARD-a. Priznanje ove organizacije je utoliko važnije radi njenog naglašavanja činjenice da 90% svoga života provodimo u zatvorenim prostorijama u kojima smo izloženi nevidljivim štetnim emisijama različitih kemijskih materija. DEMILEC pjena zatvorenih stanica raspolaže, ne samo osnovnom kvalifikacijom GREENGUARD-a, nego zadovoljava i mnogo strože zahtjeve formulirane i u GREENGUARD for Children & Schools, dakle gradnji objekata namjenjenim isključivo djeci. Pored toga, u kvalifikacije ovoga izolacijskoga materijala ugrađeni su i oni zahtjevi iz gradnje objekata prema zahtjevima LEED-u.

Tako jednostavno?

Bisnode tanusitvany

Preporuke

U nekadašnjoj velikoj hali tvornice kabela pojavio se problem prokišnjavanja kod diletacijskih spojeva i nije se mogao riješiti ni jednom dotadašnjom raspoloživom tehnologijom (npr. bitumenskim tarpapirom).


Važne obavjesti