Termoizolacijski sustav poliuretanske prskane pjene BASF

BASF Poliuretani GmbH je jedan od najvećih svjetskih proizvođačkih sustava poliuretanske pjene. Centar BASF-a u Europi nalazi se u Njemačkoj, a zasebna proizvodnja temeljnih tvari poliuretanskog sustava događa se u Sjevernoj i Južnoj Americi. Godišnji kapacitet proizvodnih jedinica iznosi više stotina tisuća tona.

Elastopor® H / Elastospray® je čvrsta poliuretanska pjena zatvorenih stanica sa izvrsnim izolacijskim kvalitetama zahvaljujući kojima se može primjenjivati na bezbrojne načine u izoliranju od topline i izoliranju od hlanoće.

U odnosu na druge izolacijske materijale, izolatori u obliku pjene imaju tu prednost  šta nemaju samo povoljnije činbenike termoizolacije, nego šta njezina otpornost na opterećenje kao bitan elemenat funkcionira i na krovovima i na zidovima.

Pomoću pjenskog sustava Elastopor® H može se brzo načiniti učinkovita izolacija cjevi toplovoda.

Pomoću pjenskog sustava Elastopor® H izrađuje se dobar materijal za ravne krovove sa lokalnom disperzijom. Ovo izolacijsko riješenje ujedno osigurava i termo i hidroizolaciju.

Tako jednostavno?

Bisnode tanusitvany

Preporuke

Nikako nismo mogli učinkovito riješiti problem zagrijavanja naša dva objekta za uzgoj peradi u Földeáku zbog tradicionalne izolacije toplovodnih cijevi dugih 600 m izoliranih sa staklenom vunom.


Važne obavjesti