Izolare termică

Izolarea termică

Izolarea termicăÎn zilele noastre, în cazul unei construcţii noi, este de neconceput ca execuţia clădirii să fie efectuată fără soluţii de izolare.

Domeniile accentuate sunt: hidroizolaţia, izolaţia fonică, izolaţia termică şi izolaţia contra vaporilor.

Nici nu Vă daţi seama că în cazul termoizolării unei clădiri putem alege un procedeu, care pe parcursul unei izolări prin pulverizarea spumei (spumă PUR), putem rezolva atât hidroizolarea, cât şi cea fonică, termică şi eliminarea vaporilor.

Fie vorba despre izolări exterioare sau interioare, despre izolarea soclurilor, despre termo- şi hidroizolare a fundaţiilor, sau  hidro- şi termoizolare a acoperişurilor, precum a pereţilor despărţitori, a pereţilor exteriori, cu procedeul oferit de noi puteţi economisi mult timp de lucru şi material.

Hidroizolaţia

HidroizolaţiaÎn cursul unei costrucţii, atenţia cea mai mare trebuie acordată hidroizolaţiei, întrucât în cazul unei hiodroizolaţii proaste se pot produce pagube imense în clădire. Hidroizolarea ulterioară este foarte anevoioasă şi scumpă.

Există o soluţie excelentă pentru hidroizolaţii şi pentru hidroizolaţii ulterioare, care realizează în acelaşi timp şi termoizolarea.

În cazul hidroizolaţiei soclului, nu este nevoie de beton de montaj, ci spuma se poate pulveriza direct pe patul de pietriş, după care se poate turna direct betonul.

Cu această soluţie se poate economisi bani şi timp, pe lângă avantajul că se obţine un strat hidroizolator cu etanşeitate perfectă, împreună cu termoizolaţia.

Izolarea fonică

Izolarea fonicăÎn cursul construirii, ulterior iese la iveală garantat, ce calităţi fonoizolatoare are sistemul termoizolant folosit. Izolarea fonică primeşte rareori atenţie separată.

Iluzia de izolare fonică ulterioară...

E şi mai rău dacă se aude în casa noastră când vorbeşte vecinul de vizavi, din cauza izolaţiei fonice proaste.
Buna izolare fonică este secretul odihnei liniştite.

Izolaţii interioare

Izolaţii interioareIzolaţia termică interioară este soluţie în cazul locuinţelor unde izolaţia exterioară nu este agreată de comunitatea de locatari. În acest caz soluţia cea mai rapidă şi cea care ocupă spaţiu mic, pentru o termoizolaţie de interior este tehnologia prin spumă pulverizată.

În cazul formării ulterioare a  mansardei, capacitatea de termoizolare a izolaţiei de interior este limitată de grosimea căpriorilor. Rezultând de aici, este recomandată o procedură de izolare cu ajutorul căreia se poate executa o termoizolaţie corespunzătoare şi o cât mai bună umplere a rosturilor.

Procedura aplicată cu ajutorul tehnologiei prin spumă pulverizată, poate asigura o izolare termică care să corespundă celor mai exigente aşteptări şi fără supraînălţarea căpriorilor, cu atât mai mult, cu cât nu necesită nici montarea de folie contra vaporilor.

Izolarea mansardelor

Izolarea mansardelor40% din energia termică din clădire scapă prin acoperiş, de accea este foarte important alegerea corespunzătoare a izolaţiei ce urmează a fi aplicată. În cursul izolării acoperişului ne lovim de  multiplele probleme ale rosturilor ce trebuie umplute, trebuie să avem grijă de eliminarea de înfiltrări de apă şi la formarea condensului.

În cazul formării ulterioare a mansardei, capacitatea de izolare a materialului izolator este limitată de grosimea căpriorilor. Având în vedere acest lucru, se recomandă folosirea unei proceduri de izolare, cu ajutorul căruia se întrebuinţează materiale cu capacitate cât mai mare de izolare şi de umplere a rosturilor. Pe lângă pierderile de căldură din timpul iernii, este o problemă uriaşă şi supraîncălzirea mansardelor din timpul verii. Materialul nostru oferă soluţie şi pentru această problemă, întrucât în timpul elaborării lui s-a pus un accent sporit pe aceasta.

Cu tehnologia spumei pulverizate aplicată de noi, fie vorba despre termoizolarea acoperişului, despre izolarea acoperişului plat, despre renovarea acoperşului, despre izolarea mansardei sau despre eliminarea înfiltrărilor de apă, despre hidroizolarea acoperişului plat, se poate executa universal oricare lucrare!

Izolarea piedestalelor şi a pivniţelor

Izolarea piedestalelor şi a pivniţelorIzolarea termică a piedestalelor este foarte importantă în eliminarea transferului termic care se formează aici. Materialul izolant pe care îl alegem pentru socluri trebuie să fie dur, un bun izolant termic, precum şi bun hidroizolant.

Tehnologia spumei pulverizate, aplicată de noi, are toate aceste caracteristici atât din punct de vedere mecanic, cât şi din punctul de vedere al hidroizolaţiei, formând un strat compact, fără rosturi.

Izolarea faţadelor

Izolarea faţadelorPrincipala preocupare a proprietarilor de locuinţe, precum şi a proiectanţilor din zilele noastre este reducerea costurilor cu energia.

Pe lângă alegerea corespunzătoare a uşilor şi ferestrelor, are o importanţă deosebită izolarea faţadelor.

Izolarea faţadei este în măsură să reţină o parte importantă din căldura care scapă din clădire.

Dacă decidem să izolăm faţada, nu este uşor să alegem materialul termoizolant, unde preţul avantajos, timpul de execuţie (costul manoperei) şi economisirea sperată sunt de multe ori în proporţie inversă unul cu celălalt.

Emite conţinut

E atât de simplu?

Bisnode tanusitvany

Recomandări

Problemele de înfiltrare a apei, mai ales la dilataţii, în hala mare a fabricii de cabluri, nu putea fi  eliminată cu nici o tehnologie tradiţională (ex. carton bitumat, bitum topit).


Informaţii utile

Scrisoare informativă

Informaţii actuale despre promoţii, finanţări, posibilităţi de înaintare de proiecte

sysop@ecopur.hu