Акустичка изолација

Акустичка изолацијаПри градњи једног грађевинског објекта обично се са сигурношћу тек накнадно испостави колико је већ уграђена термоизолација добра и као звучна изолација. Акустичној изолацији се обично поклања најмања пажња. Најчешће се њен квалитет препушта случају.

Илузије о накнадној акустичкој изолацији...

Врло је лоше по станаре неке зграде уколико се, збоге лоше акустичке изолације  зграде у којој живе, чује разговор комшија са друге стране улице.
Добра звучна изолација представља гаранцију доброг одмора.


Најбоље је решење ако се определимо за такав термоизолациони материјал, који уједно има и изврсне параметре акустичког изолатора.

Тражите понуду за термичку изолацију!

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Тако једноставно?

Bisnode tanusitvany

Препоруке

Нисмо могли да ефикасно решимо проблем загревања наша два објекта за узгој живине у Földeák-у због традиционалне изолације топловодних цеви са стакленом вуном.


Важне информације