Чување животне средине

Чување животне срединеDEMILEC свесно настоји да у што мањој мери оптерећује животну средину. SEALECTION? 500, пена отворених ћелија у својој структури садржи воду као материју за повећавање волумена, као елемент који је неутралан у односу на животну средину, дакле смола у саставу HEATLOK? SOY потиче од рециклованих пластичних боца и сојиног уља из одрживог извора. Материјал за повећавање волумена (HFC 24fa) не садржи материје које својом емисијом оштећују озонски омотач.

Тако једноставно?

Bisnode tanusitvany

Препоруке

У некадашњој великој хали фабрике каблова појавио се проблем прокишњавања код дилетационих спојева и није се могао решити ни једном до тада расположивом технологијом (нпр. битуменским терпапиром).


Важне информације