Изолација монтажних кућа

Изолација монтажних кућаПредности изолације монтажних кућа прсканомм пеном затворених ћелија

  • лака и мека полиуретанска пена
  • решење за заштиту од промаје
  • једноставно и брзо извођење радова.

Тражите понуду за термичку изолацију!

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Тако једноставно?

Bisnode tanusitvany

Препоруке

У некадашњој великој хали фабрике каблова појавио се проблем прокишњавања код дилетационих спојева и није се могао решити ни једном до тада расположивом технологијом (нпр. битуменским терпапиром).


Важне информације