Изолација старих поткровља

Изолација старих поткровљаПредности изолације старих поткровља помоћу прскане полиуретанске пене затворених ћелија.

  • Није потребна кровна фолија
  • Може се прскати директно на основу кровне констуркције
  • Тренутна заштита од прокишњавања
  • Заштита сломљених и напукнутих делова кровне конструкције

Тражите понуду за термичку изолацију!

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Тако једноставно?

Bisnode tanusitvany

Препоруке

У некадашњој великој хали фабрике каблова појавио се проблем прокишњавања код дилетационих спојева и није се могао решити ни једном до тада расположивом технологијом (нпр. битуменским терпапиром).


Важне информације