Изолација темеља и подрума

Изолација темеља и подрумаТермоизолација темеља и укидање преноса топлоте у темељу једног грађевиснког објекта од значајне је важности. Добар термички изолациони материјал темеља мора имати одговарајућу чврстоћу, добру способност термоизолације и од велике је важности да има одличне хидроизолационе способности.

Технологија распршене пене коју ми користимо при уграђивању изолације темеља изврсна је према својим механичким и хидроизолационим особинама, а уз то површине херметички изолује и то без непопуњених места на изолованим површинама.

Тражите понуду за термичку изолацију!

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Тако једноставно?

Bisnode tanusitvany

Препоруке

У некадашњој великој хали фабрике каблова појавио се проблем прокишњавања код дилетационих спојева и није се могао решити ни једном до тада расположивом технологијом (нпр. битуменским терпапиром).


Важне информације