изолација

warning: Creating default object from empty value in /home/wjtstx/public_html/ecopur.hu/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 34.

Изолација фасаде

Изолација фасадеКако власницима једне савремене куће, тако и њеним пројектанима, један од најважнијих циљева представља смањење трошкова енергије, тј. режијских трошкова.

Поред доброг избора врата и прозора, од јако велике важности је и изолација фасаде зграде.

Изолација фасаде може зауставити значајан део губљења топлоте из зграде.

Уколико већ размишљамо о изолацији фасаде, треба да имамо на уму да је при томе врло важан избор материјала од којег би била топлотна изолација, а при чему је и основна цена материјала приступачна, као и цена уложеног рада,  и жељена уштеда, што је најчешће у неједнакој пропорцији једно са другим.

Изолација темеља и подрума

Изолација темеља и подрумаТермоизолација темеља и укидање преноса топлоте у темељу једног грађевиснког објекта од значајне је важности. Добар термички изолациони материјал темеља мора имати одговарајућу чврстоћу, добру способност термоизолације и од велике је важности да има одличне хидроизолационе способности.

Технологија распршене пене коју ми користимо при уграђивању изолације темеља изврсна је према својим механичким и хидроизолационим особинама, а уз то површине херметички изолује и то без непопуњених места на изолованим површинама.

Кровна изолација

Кровна изолација40% топлоте из куће губи се преко крова. Зато је од врло велике важности да избор кровне изолације буде одговарајући. У случају термоизолације крова суочавамо се и са проблемом размака на саставима кровне конструкције, које треба да се попуне и при томе изузетну пажњу треба посветити заштити од прокишњавања крова и кондензације влаге.

У случају накнадне изградње поткровља, при уграђивању кровне изолације, њене могућности ограничава дебљина рогова крова. Због тога се препоручује такав изолациони материјал за изолацију крова са таквим изолационим способностима којима се омогућује што виши ниво термоизолационе способности и којим се у што већој мери могу изоловати прорези  на кровној конструкцији. Велики проблем поткровља представља губљење топлоте зими и прегрејавање лети. Изолациони материјал који ми користимо пружа решење за оба ова проблема, с обзиром на то да је при развијању његове технологије управо томе била посвећена изузетна пажња.

Технологија прскане пене, коју ми користимо, универзална је за више задатака, било да се ради о кровној термоизолацији, изолцији равних кровова, обнове кровова, изоловања поткровља или заштити од прокишњавања, било да се ради о хидроизолацији равних кровова.

Изолација ентеријера

Изолација ентеријераИзолација ентеријера представља решење за оне станаре који живе у таквим зградама за чију спољашњу теромоизолацију заједница станара није заинтересована. У таквом случају најбржа и изолација која заузима најмање од стамбеног простора јесте управо изолација уграђена технологијом прскане пене.

У случају накнадне изградње потрковља, при уграђивању кровне изолације, њихове могућности органичава дебљина рогова кровне констуркције. Због тога се препоручује таква изолација крова, којом се у што већој мери могу термички изоловати прорези између спојева на кровној констуркцији материјалом који карактеришу одличне термоизолационе способности.

Изолационом технологијом прскане пене могуће је и накнадно изолирање дрвене кровне констуркције без њеног подизања, а да унутрашња термоизолација задовољава и највише захтеве термоизолације ентеријера, при чему уз њу није потребно постављање засебне фолије против кондензације влаге.

Акустичка изолација

Акустичка изолацијаПри градњи једног грађевинског објекта обично се са сигурношћу тек накнадно испостави колико је већ уграђена термоизолација добра и као звучна изолација. Акустичној изолацији се обично поклања најмања пажња. Најчешће се њен квалитет препушта случају.

Илузије о накнадној акустичкој изолацији...

Врло је лоше по станаре неке зграде уколико се, збоге лоше акустичке изолације  зграде у којој живе, чује разговор комшија са друге стране улице.
Добра звучна изолација представља гаранцију доброг одмора.

Хидроизолација

ХидроизолацијаОно што захтева највећи опрез приликом изградње представља хидроизолација објекта, јер лоша хидроизолација може да изазове озбиљне штете. Накнадна хидроизолација врло је скупа и компликована.

Постоји једно изврсно решење за накнадну хидроизолацију, која уједно игра и улогу термоизолатора.

За основу хидроизолације није потребно изливање монтажног бетона, него се по шодерској основи распрска изолациона пена и после тога одмах може да се бетонира (оптерети).

Овим решењем може да се уштеди новац и време, апоред тога што је ова пена савршен хидроизолатор, она је уједно и одличан  термоизолатор.

Термоизолација

ТермоизолацијаУ данашње време незамисливо је да извођење градње нових грађевинских објеката започне без готових изолационих решења.

Истакнута подручја су хидроизолација, акустичка изолација, термоизолација и заштита од настајања кондензоване влаге.

Ни не помишљамо да при термоизолацији једне куће можемо да изаберемо и такву прскану пенасту изолацију која је према начелима пенасте изолације (као пурпена) способна да се избори, како са водом, звуком, топлотом, тако и са стварањем кондензоване паре

Било да се ради о спољашњој или унутрашњој изолацији, изолацији темеља, хидроизоацији, изолацији бетона темеља или се ради о заштити крова од стварања кондензоване влаге, његовој хидроизолацији и термоизолацији, акустичној изолацији преградних и спољашњих зидова технологијом и уградњом изолације коју ми нудимо може се уштедети јако пуно радних сати и материјала.

Syndicate content

Тако једноставно?

Bisnode tanusitvany

Препоруке

Нисмо могли да ефикасно решимо проблем загревања наша два објекта за узгој живине у Földeák-у због традиционалне изолације топловодних цеви са стакленом вуном.


Важне информације