Хидроизолација

ХидроизолацијаОно што захтева највећи опрез приликом изградње представља хидроизолација објекта, јер лоша хидроизолација може да изазове озбиљне штете. Накнадна хидроизолација врло је скупа и компликована.

Постоји једно изврсно решење за накнадну хидроизолацију, која уједно игра и улогу термоизолатора.

За основу хидроизолације није потребно изливање монтажног бетона, него се по шодерској основи распрска изолациона пена и после тога одмах може да се бетонира (оптерети).

Овим решењем може да се уштеди новац и време, апоред тога што је ова пена савршен хидроизолатор, она је уједно и одличан  термоизолатор.

Тражите понуду за термичку изолацију!

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Тако једноставно?

Bisnode tanusitvany

Препоруке

У некадашњој великој хали фабрике каблова појавио се проблем прокишњавања код дилетационих спојева и није се могао решити ни једном до тада расположивом технологијом (нпр. битуменским терпапиром).


Важне информације