Кровна изолација

Кровна изолација40% топлоте из куће губи се преко крова. Зато је од врло велике важности да избор кровне изолације буде одговарајући. У случају термоизолације крова суочавамо се и са проблемом размака на саставима кровне конструкције, које треба да се попуне и при томе изузетну пажњу треба посветити заштити од прокишњавања крова и кондензације влаге.

У случају накнадне изградње поткровља, при уграђивању кровне изолације, њене могућности ограничава дебљина рогова крова. Због тога се препоручује такав изолациони материјал за изолацију крова са таквим изолационим способностима којима се омогућује што виши ниво термоизолационе способности и којим се у што већој мери могу изоловати прорези  на кровној конструкцији. Велики проблем поткровља представља губљење топлоте зими и прегрејавање лети. Изолациони материјал који ми користимо пружа решење за оба ова проблема, с обзиром на то да је при развијању његове технологије управо томе била посвећена изузетна пажња.

Технологија прскане пене, коју ми користимо, универзална је за више задатака, било да се ради о кровној термоизолацији, изолцији равних кровова, обнове кровова, изоловања поткровља или заштити од прокишњавања, било да се ради о хидроизолацији равних кровова.

Тражите понуду за термичку изолацију!

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Тако једноставно?

Bisnode tanusitvany

Препоруке

Нисмо могли да ефикасно решимо проблем загревања наша два објекта за узгој живине у Földeák-у због традиционалне изолације топловодних цеви са стакленом вуном.


Важне информације