Накнадна изолација високих кровова

Накнадна изолација високих крововаПредности накнадне изолације високих кровова помоћу прскане полиуретанске пене затворених ћелија.

  • Није потребно нарушавање унутрашњости
  • Није потребно скидање кровних летвица
  • Није потребна кровна фолија
  • Није потребно подизање висине рога
  • Брзо извођење радова по фазама.

Тражите понуду за термичку изолацију!

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Тако једноставно?

Bisnode tanusitvany

Препоруке

Нисмо могли да ефикасно решимо проблем загревања наша два објекта за узгој живине у Földeák-у због традиционалне изолације топловодних цеви са стакленом вуном.


Важне информације