Наше предузеће

Jáger Tamás

Име: Jáger Tamás
Функција: менаџер
Образовање:  инжењер архитектуре
Стручна компетенција: пројектант, одговорни технички менаџер

Опис радног места:
планирање и пројектовање, стручни саветник, управник предузећа

Радно искуствo:
обављање разних пословних задужења у грађевинарству

25 година раднога искуства у архитектури, изградњи, одговорни технички менаџер, рад у техничкој контроли

Kонтакт:  +36 20/370-0818
E-маил:    jager.tamas@ecopur.hu
 
 
Име:  Strung Zoltán
Функција:  директор трговине
Контакт: +36 30/919-7110
E-маил:  strung.zoltan@ecopur.hu
 
Центар:
Koнтакт: +36 62/641-864
E-маил:  info@ecopur.hu

Тако једноставно?

Bisnode tanusitvany

Препоруке

У некадашњој великој хали фабрике каблова појавио се проблем прокишњавања код дилетационих спојева и није се могао решити ни једном до тада расположивом технологијом (нпр. битуменским терпапиром).


Важне информације