Основни састојци термоизолатора

HEATLOK? SOY представља праву револуцију у термоизолацији. Његови основни састојци су: рециклиране пластичне боце, сојино уље из одрживих извора и материја за повећавање волумена који не садрже материје које својом емисијом оштећују озонски омотач. Материјал овога изолатора просечне густоће 35 kg/m3 и чврстоће 195 kPa, даје пену камене тврдоће, која поносно Основни састојци термоизолаторарасполаже завидно ниском проводљивошћу топлоте0,021 W/mK. Посве јединственим карактеристикама придружује се и отпорност на кондензацију влаге и потпуна водоотпорност, па се исти материјал може користити и као хидроизолатор.

Овај изолациони материјал погодан је и за изолацију најразличитијих грађевинских конструкција као спољашњи и унутрашњи термоизолатор. Може се користити и као топлотни изолатор темеља, подрума, као изолатор фасаде зграде испод малтера, а може се користити и са специјалним термоизолационим задацима (нпр. изолација цистерни или цевовода). Посебне термоизолационе способности чине га одговарајућим за топлотну изолацију пасивних кућа, јер такође решава и отпорност на кондензацију влаге и херметички изолује површине на које се наноси. Решава и термоизолацију већ постојећих поткровља споља једноставно и брзо (при чему је потребно поскидати само црепове). При техничком осавремењавању грађевинских објеката, при горе наведеним изванредним особинама овога изолатора, потрошња, односно трошкови утрошене енергије његовом применом могу се смањити и за 50-70%.

Тако једноставно?

Bisnode tanusitvany

Препоруке

Нисмо могли да ефикасно решимо проблем загревања наша два објекта за узгој живине у Földeák-у због традиционалне изолације топловодних цеви са стакленом вуном.


Важне информације