SPF технологија у 1996. години

У некадашњој великој хали фабрике каблова појавио се проблем прокишњавања код дилетационих спојева и није се могао решити ни једном до тада расположивом технологијом (нпр. битуменским терпапиром).

Поред много технолошких предности нама у прилог ишла је и чињеница да наше решење не захтева постављање грађевинске скеле, што иначе представља додатне финансијске трошкове и што наше решење не захтева пуно времена за само извођење радова. Неколико наших радника је у току једне недеље извршило радове у хали површине 17 хиљада квадратних метара и на крововима још два мања објекта. Извршилац радова било је немачко предузеће Zarb Industriesanierung GmbH, а посао са њима сам тада уговорио као тадашњи директор Сегединске фабрике каблова, која је затворена 1998. године.

20. априла 1995. године видео сам њихов оглас у сегединском малом огласнику Dobraverő. Радови на изолацији извршени су у септембру 1995. и у мају 1996. године и то на великој хали површине 17 000 m2 са тврдом љускастом кровном констуркцијом и 63 окомита прозора секторског облика са челичном и бетонском конструкцијом оквира, затим на равним крововима дворишне управне зграде и на згради погона за разапињање жица (преуређене од некадашнње дворане за јахање). Кровове сам дао да се изолују са 30 mm са прскане ПУР-пене. Кровна хидроизолација је савршена (и поред тога што изостаје померање констуркције услед варирања температуре, а што је узроковало и изостанак дилетације). Лети у рано послеподне у хали, поред спољашње температуре од 34-35 ступња, било је само 27-28 ступња, а зими је потрошња енергије за њено загревање са инфрацрвеним зраћењем пала на једну четвртину.

Zoltánfi Zoltán

Тако једноставно?

Bisnode tanusitvany

Препоруке

Нисмо могли да ефикасно решимо проблем загревања наша два објекта за узгој живине у Földeák-у због традиционалне изолације топловодних цеви са стакленом вуном.


Важне информације

sysop@ecopur.hu