Стручне информације о термоизолацији

  • Спречава „цурење“ ваздуха, што узрокује губљење топлоте, а што код монтажних грађевинских објеката и монтажних делова зграда може да достигне и 90%;
  • Спречава продирање влаге путем ваздушне циркулације;
  • Пена затворених ћелија учвршћује грађевинске конструкције;
  • Добра је и као аероакустичка изолација;
  • Спречава проблеме настале због кондензације влаге услед промене температуре;
  • Спречава провођење топлоте, одностно смањује могућност за њено продирање кроз изолациону материју;
  • Искључује конвекцијску циркулацију ваздуха, која може да угрози отпорност на проток топлоте за 50%;
  • Услед свега овога смањује се употреба апарата за загрејавање и за хлађење просторија;
  • Обезбеђује здравију животну средину.

Прскана полиуретанска пена затворених ћелија већ са неколико центиметара дебљине са унутрашње стране зида постиже максималну способност термоизолације, при чему са 3 cm дебљине постаје отпорна и на кондензацију влаге. Повећавање дебљине изолације преко 8-10 cm несврсисходно је у смислу изолације. Тиме се једино може постићи задржавање топлоте у просторији.
.

 
термоизолацијиHEATLOK? SOY je термоизолациони материјал оцењен од GREENGUARD-a. Признање ове организације је утолико важније, што је наглашено да 90% свога живота проведемо у затовреним просторијама у којима смо изложени невидњивим штетним емисијама различитих хемијских материја. DEMILEC пена затоврених ћелија располаже, не само основном квалификацијом GREENGUARD-a, већ задовољава и много строжије захтеве формулисане и у GREENGUARD for Children & Schools-у, дакле пропозицијама за изградњу објеката намењеним искључиво деци. Поред тога, у кавлификације овога изолационог материјала уграђени су и они захтеви за изградњу објеката према захтевима дефинисанимм у LEED-у.

Због своје сруктуре отворених ћелија, SEALECTION? 500 погодан је и за примену у унутрашњости грађевинских објеката, а ради своје мале густоће и јако ниске отпорности на притисак, овај изолациони материјал представља топлотну изолацију која се не сме физички оптерећивати. Пре свега погодна је за изолацију дрвених или монтажних кућа са металном конструкцијом, за термоизолацију оквирних констуркција зграда и за изолацију преградних зидова.

Тако једноставно?

Bisnode tanusitvany

Препоруке

У некадашњој великој хали фабрике каблова појавио се проблем прокишњавања код дилетационих спојева и није се могао решити ни једном до тада расположивом технологијом (нпр. битуменским терпапиром).


Важне информације