Термоизоалција и хидроизолација зидова и темеља

Термоизоалција и хидроизолација зидова и темељаПредности изолације зидова, темеља и подрумских зидова помоћу прскане полиуретанске пене затворених ћелија

  • термо и хидроизолација у једном слоју
  • могућност прскања и дирекнто на шодерску основу
  • савршено решење испод подног грејања

Тражите понуду за термичку изолацију!

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Тако једноставно?

Bisnode tanusitvany

Препоруке

У некадашњој великој хали фабрике каблова појавио се проблем прокишњавања код дилетационих спојева и није се могао решити ни једном до тада расположивом технологијом (нпр. битуменским терпапиром).


Важне информације