Термоизолација

ТермоизолацијаУ данашње време незамисливо је да извођење градње нових грађевинских објеката започне без готових изолационих решења.

Истакнута подручја су хидроизолација, акустичка изолација, термоизолација и заштита од настајања кондензоване влаге.

Ни не помишљамо да при термоизолацији једне куће можемо да изаберемо и такву прскану пенасту изолацију која је према начелима пенасте изолације (као пурпена) способна да се избори, како са водом, звуком, топлотом, тако и са стварањем кондензоване паре

Било да се ради о спољашњој или унутрашњој изолацији, изолацији темеља, хидроизоацији, изолацији бетона темеља или се ради о заштити крова од стварања кондензоване влаге, његовој хидроизолацији и термоизолацији, акустичној изолацији преградних и спољашњих зидова технологијом и уградњом изолације коју ми нудимо може се уштедети јако пуно радних сати и материјала.


Тражите понуду за термичку изолацију!

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Тако једноставно?

Bisnode tanusitvany

Препоруке

У некадашњој великој хали фабрике каблова појавио се проблем прокишњавања код дилетационих спојева и није се могао решити ни једном до тада расположивом технологијом (нпр. битуменским терпапиром).


Важне информације