Термоизолација и хидроизолација уједно


Термоизолација и хидроизолација уједно                          Термоизолација и хидроизолација уједно 1                                           

Двокомпонентни прскани полиуретански изолаторни систем представља такав материјал који је, поред врло слабе техничке проводности (L = 0,021 W/mK), изузетно отпран, тачније осугурава изолацију без састава и прореза међу елементима изолације и то по клијентовом властитом избору његове дебљине.

Важна особина таквог изолационог материјала огледава се у његовом хидроизолаторским способностима и понашању у заштити против парне дифузије. После и у току очвршћавања полиуретанског изолационог материјала молекуле воде не могу продрети кроз настале ћелије. Тако он постаје савршени водоотпорни материјал. Будући да су ћелије бочних зидова по својој структури микропорозне стурктуре, настала пара полако нестаје кроз ћелије прскане полиуретанске пене унутрашње изолације грађевинског објекта.

Термоизолација и хидроизолација уједно 2

Тражите понуду за термичку изолацију!

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Тако једноставно?

Bisnode tanusitvany

Препоруке

У некадашњој великој хали фабрике каблова појавио се проблем прокишњавања код дилетационих спојева и није се могао решити ни једном до тада расположивом технологијом (нпр. битуменским терпапиром).


Важне информације