Термоизолациони систем полиуретанске прскане пене BASF

BASF Poliuretani GmbH je један од светских произвођачких система полиуретанске пене. Центар BASF-a у Европи налази се у Немачкој, а посебна производња основних састојака полиуретанског система догађа се у Северној и Јужној Америци. Годишњи капацитет производних јединица износи више стотина хиљада тона.

Elastopor® H / Elastospray® je чврста пена затворених ћелија са изврсним изолационим квалитетим а захваљујући којима може да се примењује на безбројне начине у термо и хидроизолацији.

У односу на друге изолационе материјале, изолатори у облику пене имају ту предност што немају само повољније факторе термоизолације, него што њена отпорност на оптерећење, као битан елемент, функционише и на крововима и на зидовима.

Помоћу система пене Elastopor® H може се брзо направити ефикасна изолација цеви и топловода.

Помоћу система пене Elastopor® H израђује се добар изолациони материјал за равне кровове са локалном дипсерзијом. Ово изолационо решење уједно осигурава и термо и хидроизолацију.

Тако једноставно?

Bisnode tanusitvany

Препоруке

У некадашњој великој хали фабрике каблова појавио се проблем прокишњавања код дилетационих спојева и није се могао решити ни једном до тада расположивом технологијом (нпр. битуменским терпапиром).


Важне информације