Уштеда енергије 50-70%

Уштеда енергије 50-70%

Немојте се двоумити! Уштеда може да буде и неколико десетина хиљада динара годишње!
У данашње време у једно можемо да будемо сигурни, а то је да цене енергије незаустиво расту.  Било да се ради о термоизолацији у новој градњи или о реновирању већ постојећих некретнина, изолацијом годишње може да се уштеди и више десетина хиљада динара!

Уштеда енергије

Искуства показују да јединственом технологијом прскане пене може да се уштеди и до 50-70% на рачунима за зимско грејање и летње хлађење просторија!

За 10 година без излације кроз димњак вам се „издими“ цена једног аутомобила средње класе!

А о томе да и не говоримо да, поред тога што изолацијом можемо да уштедимо озбиљне суме новаца, добром изолацијом куће годишње у ваздух ослобађамо мање угљендиоксида за 1-2 тоне мање, којим иначе загађујемо нашу природну средину.

Да ли сте помислили да уз постојећу застарелу изолацију Ваше некретнине и додавањем нове технолигије прскане пене да можете потрошњу енергије у Вашем домаћинсктву сведете на нулу?

Не оклевајте!

Тачније, нека Вам се цела кућа купа у пени термоизолације и од наредних неколико недеља нећете више морати да плаћате читава богатства дистрибутерима енергије, него ће Вам Ваш новац остати у Вашем џепу!

Тражите понуду за термичку изолацију!

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Тако једноставно?

Bisnode tanusitvany

Препоруке

У некадашњој великој хали фабрике каблова појавио се проблем прокишњавања код дилетационих спојева и није се могао решити ни једном до тада расположивом технологијом (нпр. битуменским терпапиром).


Важне информације